Aktivity

Vedecké dielne – onkológia

onkoDňa 23. februára 2022 sa žiaci III.D zúčastnili online edukačno-popularizačného dňa „Vedecké dielne – onkológia“, ktoré organizovali Ústav experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Nadácia Výskum rakoviny. Prednášky prebiehali v dvoch blokoch a po každom bloku bol vyhradený priestor na diskusiu, počas ktorej žiaci mohli klásť prednášajúcim otázky. Prednášky poskytli pohľad na onkologické ochorenia z genetického, mikrobiologického, nanobiologického, biomolekulárneho, rádiobiologického a psychoonkologického hľadiska a študenti mali príležitosť dozvedieť sa zaujímavé informácie o prevencii, vzniku, príznakoch, diagnostike a liečbe rakoviny.

Envirodeň 2021

Dňa 4. februára 2021 sa trieda III.C zúčastnila Envirodňa 2021 organizovaného Fakultou záhradníctva a krajinného inžinierstva SPU v Nitre. Akcia bola realizovaná formou online prednášok na rôzne témy týkajúce sa klimatických zmien, eróznych procesov v prírode, či využitia modernej fotogrametrickej techniky na sledovanie zmien v prírode. Celá akcia bola veľmi kvalitne zorganizovaná a vedená tak, že aj zložitejšie témy boli zrozumiteľne rozobrané a predstavené nám, laikom. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých vecí v rámci riešenia danej problematiky a spoločne sme prediskutovali klimatické zmeny pozorovateľné vo svete i na Slovensku či vplyv erozívnych procesov na naše okolie. Pre mnohých novou informáciou bolo napríklad využívanie vodozádržných zariadení pod ulicami či obydliami nemeckých miest a snaha podobné projekty pretaviť v realitu aj v našom regióne. Bola to veľmi zaujímavá skúsenosť a príjemné ozvláštnenie klasickej dištančnej výučby v tomto období.

Matej Horňák, III.C

Enviro deň 2020

enviroDňa 8. decembra 2020 sa študenti II.D triedy zúčastnili online akcie Enviro deň pod záštitou učiteľov Fakulty krajinnej a záhradnej architektúry Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. V rámci tohto dňa si pre nás pripravili prednášky na rôzne témy v environmentálnej oblasti. Všetko mali dôkladne a zaujímavo pripravené a zrozumiteľné aj pre nás, laikov v tejto oblasti. Dozvedeli sme zaujímavé a nové informácie o dôležitosti a využívaní dronov pri mapovaní a zaznamenávaní ekologických problémov vzniknutých v krajine. Priblížili nám tiež problematiku zmeny klímy a negatívne vplyvy globálneho otepľovania v celosvetovom meradle, ale aj v podmienkach našej krajiny. Zaskočilo nás, že v dnešnej dobe sú ľudia  ľahostajní k týmto problémom. Globálne zmeny ovplyvňujú život rastlín, živočíchov aj samotných ľudí, ale iba ľudia majú tú moc ich ovplyvniť.  Uvedomila som si, aké dôležité je vážiť si všetko, čo nám príroda a jej prírodné živly ponúkajú. Napríklad, že dostatok vody, ktorý má naša krajina si treba vážiť a  vôbec nie je samozrejmosťou, nakoľko iné krajiny pre  nedostatok vody trpia. Na jednej z prednášok nám objasnili, čo je to erózia, ako vzniká a aké následky a problémy nám môže priniesť a aké spôsoby môžeme uplatniť, aby sme jej dôsledky minimalizovali alebo aby sme im zamedzili. Bola to pre nás zaujímavá a poučná skúsenosť a príjemné ozvláštnenie dištančnej výuky v tomto predvianočnom čase.

Práce našich žiakov z I.B – Ekosystémy

Už niekoľko dní až týždňov sa žiaci z našej školy učia dištančne. Keďže cestovanie je obmedzené, svoj voľný čas trávia hlavne v našej krásnej prírode. Je to relax pre duše nás všetkých. Ale čas a počasie nám vždy nedovolia užiť si tento relax. A tak prišiel nápad. Čo tak mať kúsok prírody doma? Žiaci z I.B dostali z biológie úlohu vytvoriť ľubovoľný ekosystém v zmenšenej podobe. Pozrite si zaujímavé práce malých ekosystémov lesa a záhrady, ktoré vytvorili žiačky Karin Pogranová, Viktória Rísová a Barbora Skalková. Stačilo im zapojiť trochu kreativity a materiál si nazbierali pri svojich prechádzkach prírodou (šišky, konáriky, kôra zo stromov, ulity, listy, ...). Možno tieto práce budú dobrou inšpiráciou aj pre vašu vlastnú tvorbu.

(Poznámka: huby na obrázkoch sú zo záhrad, nie z lesa, lebo v lese podhubie chránime)

ekosystemy

Na Agrofilm 2019 išli aj žiaci II.OG a III.OG

agrofilm2019Dňa 3. októbra 2019 sa žiaci II.OG a III.OG tiež zúčastnili už 35. medzinárodného filmového festivalu „Agrofilm“, ktorý usporiadala Fakulta prírodných vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Hlavnou témou dňa bola biológia. Program pozostával z pútavej prednášky súvisiacej s nosnou témou dňa a z premietania dokumentárnych prírodovedných filmov. Žiaci si tak rozšírili základné vedomosti získané z hodín biológie a obohatili sa o mnohé zaujímavosti zo sveta rastlín a živočíchov.  

Strana 2 z 5