Úspechy

Vyhodnotenie krajských kôl FO a MO

Dňa 13. júna 2024 sa uskutočnilo v aule nášho gymnázia vyhodnotenie krajského kola matematickej a fyzikálnej olympiády. Žiaci našej školy boli v tomto ročníku predmetových olympiád mimoriadne úspešní a stali sa víťazmi vo viacerých kategóriách !!!

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA

V kategórii B sa absolútnym víťazom stala Kristína Beňačková z III.C.
Na 2. mieste sa umiestnil Filip Bujdák tiež z III.C.

kategórii C sa absolútnym víťazom stal Tomáš Bujdák z II.D.
Úspešnými riešiteľmi boli Tomáš MatkovičNina Zuzulová (obaja II.D), ktorí s rovnakým ziskom bodov obsadili delené 6. miesto.

Absolútnym víťazom kategórie D sa stal Samuel Varga z I.B.
Delené 3. miesto obsadili Natan Lacsný (V.OG)Samo Trabalík (I.C).
Úspešným riešiteľom sa stal aj Tadeáš Ondrejka (I.C), ktorý obsadil delené 6. miesto.

V kategórii E sa na 2. mieste umiestnil Martin Korec zo IV.OG.

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

V kategórii A sa na delenom 2. mieste umiestnil Jakub Uher z VIII.OG.
Úspešným riešiteľom sa stal aj Matúš Královič (VIII.OG), ktorý obsadil delené 7. miesto.

kategórii B sa víťazom stal Tomáš Bujdák z II.D.
Úspešnými riešiteľmi boli Nina Zuzulová (7. miesto) a Tomáš Matkovič (delené 9. miesto) (obaja sú z II.D), ktorí s rovnakým ziskom bodov obsadili delené 6. miesto.

Víťazom kategórie C sa stal Richard Jonáš Zach z I.C.
Úspešnými riešiteľmi sa stali Jozef Chlapečka z I.C, ktorý obsadil delené 5. miestoNatan Lacsný z V.OG, ktorý sa umiestnil na delenom 8. mieste.

kategórii Z9 sa úspešným riešiteľom stal Martin Korec zo IV.OG, ktorý sa umiestnil na delenom 12. mieste.

Všetkým úspešným študentom gratulujeme a tešíme sa s nimi z ich výsledkov !!!

Fotogaléria z oceňovania úspešných riešiteľov olympiád

Krajské kolo fyzikálnej olympiády

Dňa 15. mája 2024 sa uskutočnilo v aule nášho gymnázia krajské kolo 65. ročníka fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D. Žiaci našej školy v ňom dosiahli mimoriadne výsledky – stali sa víťazmi všetkých kategórií !!!

V kategórii B zvíťazila Kristína Beňačková z III.C!
Na 2. mieste sa umiestnil Filip Bujdák tiež z III.C.
Rudolf Kašparovský (III.C) sa umiestnil na 6. mieste.

kategórii C sa víťazom stal Tomáš Bujdák z II.D!
Ďalšími úspešnými riešiteľmi boli Tomáš MatkovičNina Zuzulová (obaja II.D), ktorí s rovnakým ziskom bodov obsadili delené 6. miesto.
Ďalšími riešiteľmi v kategórii C boli: Matej Bednárik, Adela Sádovská, Simona Krošláková, Gabriel Alex VargaSamuel Petrikovič (všetci z II.D)

Víťazom kategórie D sa stal Samuel Varga z I.B.
Delené 3. miesto obsadili Natan Lacsný (V.OG)Samo Trabalík (I.C).
Úspešným riešiteľom sa stal aj Tadeáš Ondrejka, ktorý obsadil delené 6. miesto.

Všetkým žiakom srdečne blahoželáme a ďakujeme za fantastickú reprezentáciu školy!

Kompletné výsledky:

fo kk katb fo kk katc fo kk katd

Fyzikálna olympiáda - okresné kolo (kat. E, F)

Dňa 13. marca 2024 sa konalo okresné kolo fyzikálnej olympiády v kategórii E a F. Našu školu úspešne reprezentovali žiaci:

David Hubočáni (III.OG) 1. miesto kat. F
Matúš Kováč (III.OG) 2. miesto kat. F
Matej Kuruc (III.OG)3. miesto kat. F

Martin Korec (IV.OG)3. miesto kat. E
Alex Války (IV.OG)4. miesto kat. E
Adam Lauko (IV.OG)4. miesto kat. E

Študent Martin Korec postúpil do krajského kola, kde obsadil 2. miesto!
Všetkým blahoželáme a ďakujeme za ich prácu, snahu a ochotu!

Fyzikálna olympiáda - krajské kolo (kat. A)

fo kkDňa 13. februára 2024 sa uskutočnilo krajské kolo fyzikálnej olympiády kategórie A. Reprezentovali nás žiaci z III.C Kristína BeňačkováRudolf Kašparovský. Kristína Beňačková obsadila výborné 3. miestoRudolf Kašparovský sa umiestnil na 5. mieste.
Obom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!
Kompletné výsledky krajského kola

Fyziklání 2024

fyziklani 2024V piatok 16. februára 2024 sa žiaci našej školy zúčastnili tímovej súťaže v riešení fyzikálnych úloh Fyziklání 2024, ktorú organizuje Karlova Univerzita v Prahe.
Súťaž sa konala na výstavisku PVA EXPO Praha - Latňany. Približne 1200 súťažiacich z celého sveta (Česko, Slovensko, Poľsko, Taliansko, Rumunsko, Estónsko, Rakúsko, Vietnam, Bulharsko, Srbsko, India, Brazília, ...) bolo rozdelených podľa veku do 3 súťažných kategórií A, B a C.

Naši študenti v silnej konkurencii dosiahli fantastické výsledky:
Družstvo Fór je v tom... v zložení Kristína Beňačková, Filip Bujdák (obaja III.C), Tomáš Bujdák, Tomáš Matkovič a Nina Zuzulová (všetci II.D) obsadilo v kategórii B 20. miesto spomedzi 86 súťažných tímov.
Družstvo FyziDizzy v zložení Samuel Petrikovič, Gabriel Alex Varga, Matej Bednárik (všetci II.D), Tadeáš Ondrejka a Samo Trabalík (obaja I.C) obsadilo v kategórii C 33. miesto spomedzi 96 tímov.
Celkové výsledky: https://fyziklani.cz/2024/vysledky/

Okrem riešenia úloh sme si spoločne prešli niektoré pamätihodnosti Prahy a na záver dňa sa účastníci súťaže mohli zabaviť v Diskoklube v centre Prahy.
Všetkým zúčastneným žiakom ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalšie fyzikálne úspechy!
Pozrite si niekoľko fotografií

Fyziklání online 2023

fyziklani2023Po prvý raz sa žiaci našej školy zúčastnili online tímovej súťaže v riešení fyzikálnych úloh Fyziklání online 2023, ktorú organizuje Karlova Univerzita v Prahe. Tento ročník sa uskutočnil v stredu 22. novembra 2023. Žiaci počas 3 hodín riešili náročné fyzikálne úlohy.

Družstvo našej školy v zložení Nina Zuzulová, Simona Krošláková, Tomáš Bujdák, Tomáč Matkovič a Matej Bednárik (všetci z II.D) obsadilo v silnej konkurencii výborné 53. miesto v kategórii C. Spomedzi družstiev zo Slovenska obsadili fantastické 3. miesto!!! V tejto kategórii súťažilo 263 družstiev a celkovo sa súťaže Fyziklání online 2023 zúčastnilo 1098 tímov zo 63 krajín sveta.

Všetkým žiakom ďakujeme za reprezentáciu školy a tešíme sa na ďalšie úspechy v rôznych fyzikálnych súťažiach.
Kompletné výsledky

Náboj Junior

naboj2023Náboj Junior je tímová súťaž pre starších žiakov 2. stupňa ZŠ a nižších ročníkov OG v matematike a fyzike. Úlohou každého tímu je počas 2 hodín vyriešiť čo najviac úloh. Tento rok sa konala súťaž opäť aj u nás, na našej škole. Súťaž sa konala 24. novembra 2023 v aule našej školy. Počet registrovaných tímov bol tento rok 24.

Našu školu reprezentovali dva tímy z III.OG v zložení:

1. tím: Ester Knižatová, Matej Kuruc, Matúš Kováč a Natália Vadrnová
2. tím: Adam Hetényi, Dávid Hubočáni, Miroslav Šupa a Matúš Eliaš

Prvý tím sa umiestnil na nádhernom 2. mieste v rámci 24 tímov zúčastnených na našom gymnáziu a v celoslovenskom rebríčku sa umiestnil na 41. mieste z 200 tímov. V medzinárodnom rebríčku sa umiestnili na 144. mieste.

Všetkým súťažiacim srdečne ďakujeme a držíme palce v ďalších súťažiach. Vidíme sa opäť o rok! :)

Za tohtoročnú organizáciu ďakujeme žiačke Sofii Petrovičovej zo VI.OG, pani profesorke Dane Palušovej a celej triede VI.OG, ktorá sa aktívne zapojila do priebehu súťaže.

Niekoľko fotografií zo súťaže

Fyzikálny náboj

Dňa 3. novembra 2023 sa v Bratislave uskutočnila súťaž družstiev v riešení fyzikálnych úloh s názvom Fyzikálny náboj 2023. Súťaž prebiehala súčasne v 5 krajinách a okrem Slovenska sa jej zúčastnili študenti z Česka, Poľska, Maďarska a Španielska.

Seniorské družstvo v zložení Martin Drlík (VIII.OG), Kristína Beňačková, Filip Bujdák, Rudolf Kašparovský a Matej Cingel (všetci z III.C) obsadilo v rámci Slovenska 22. miesto spomedzi 55 seniorských družstiev.

V kategórii juniorov reprezentovali našu školu 2 družstvá. Družstvo v zložení Nina Zuzulová, Simona Krošláková, Tomáš Bujdák, Tomáš Matkovič a Matej Bednárik (všetci II.D) obsadilo v rámci Slovenska výborné 11. miesto spomedzi 52 juniorských družstiev. Druhé družstvo v zložení Gabriel Varga (II.D), Adela Sádovská (II.D), Natan Lacsný (V.OG), Tadeáš Ondrejka (I.C) a Samo Trabalík (I.C) sa umiestnilo vo svojej kategórii na 18. mieste.

Všetkým študentom gratulujeme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy!

Kompletné výsledky - seniori
Kompletné výsledky - juniori

Fyzikálna olympiáda - krajské kolo

Dňa 17. mája 2023 sa uskutočnilo v aule nášho gymnázia krajské kolo 64. ročníka Fyzikálnej olympiády v kategóriách B, C a D.
Žiaci našej školy v ňom dosiahli vynikajúce výsledky:

Kategória C
2. miesto: Norbert Česár (II.C)
3. miesto: Filip Bujdák (II.C)
5. miesto: Kristína Beňačková (II.C)
7. miesto: Rudolf Kašparovský (II.C)

Kategória D
2. miesto: Tomáš Bujdák (I.D)
3. miesto: Simona Krošláková (I.D)
5. miesto: Tomáš Matkovič (I.D)
9. miesto: Nina Zuzulová (I.D)

V kategórii B sme zastúpenie nemali.
Kompletné výsledky

Všetkým reprezentantom srdečne blahoželáme a ďakujeme za výbornú reprezentáciu školy.

Fyzikálna olympiáda - CELOŠTÁTNE KOLO

V dňoch 13. - 16. apríla 2023 sa v Prešove uskutočnilo celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A. Matej Bystrický z VIII.OG sa stal úspešným riešiteľom a obsadil 11. miesto.
Ďakujeme Maťovi za výbornú reprezentáciu školy a želáme mu veľa úspechov v ďalšom štúdiu fyziky na vysokej škole!
Kompletné výsledky celoštátneho kola