Zaujímavosti

tyzdenvedy2017V rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017 si pre žiakov našej školy pripravili RNDr. Aba Teleki, PhD. a Mgr. Boris Lacsný, PhD. z katedry fyziky UKF v Nitre prednášku na tému Magnetické experimenty. Hravou formou prezentovali študentom poznatky z elektriny a magnetizmu. Niektoré z experimentov si študenti mohli vyskúšať doslova na „vlastnej koži“.

Projekty

Projekt Compass
Žiaci IV. OG v školskom roku 2010/2011 pilotne testovali učebné materiály v rámci medzinárodného projektu COMPASS 

 

Všeobecné encyklopédie

http://sk.wikipedia.org/wiki/Hlavná_stránka

Aplety

www.phy.ntnu.edu.tw/ntnujava/index.php (v anglickom jazyku)

http://phet.colorado.edu/simulations/index.php?cat=Featured_Sims  (v anglickom jazyku)

http://www.walter-fendt.de/ph14cz/index.html (v českom jazyku)

 

Fyzikálne stránky:

http://fyzikalniulohy.cz/ (riešené úlohy z fyziky pre ZŠ a SŠ)

http://www.ptable.com/ (periodická sústava prvkov)

http://fyzweb.mff.cuni.cz/ (fyzikálna stránka Matematicko fyzikálnej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe – v českom jazyku)

http://www.bipm.fr/en/home/ (stránka medzinárodného ústavu pre miery a váhy v Sevres – v anglickom jazyku)

http://www.wfu.edu/physics/demolabs/demos/avimov/bychptr/bychptr.htm (stránka obsahuje videozáznamy rôznych fyzikálnych experimentov – v anglickom jazyku)

http://lucy.troja.mff.cuni.cz/~tichy/elektross/index.html (prehľadná stránka sa venuje opisu elektromagnetických javov – v českom jazyku)

http://canov.jergym.cz/ (stránka sa venuje elektrochémii – v českom jazyku)

http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/pokusy/fyzika.htm (stránka obsahuje návody na jednoduché fyzikálne experimenty – v slovenskom jazyku)

http://www.infovek.sk/predmety/fyzika/index.html (fyzikálna stránka Infoveku)

www.physics.sk (zaujímavé články z fyziky)Na prehľiadanie Java apletov budete musieť nainštalovať Javu. Dá sa stiahnuť tu:http://www.java.com/, treba si len vybrať spomedzi operačných sytémov.Taktiež budete potrebovať Real One Player na to, aby ste mohli pozerať niektoré videá. Ten sa dá stiahnuť tu: http://uk.real.com/player/