Logo

logo gpnr top

Logo phone

gpnr logo phone

Search

webmail_link

Recital de poesía: Poemas desde la tumba.

spanielsky recital2018Los pasados 8 y 9 de noviembre de 2018 se celebró en el Gymnázium Párovská el primer recital de poesía de la sección bilingüe de español en Eslovaquia, una celebración de la poesía para todos, sin tener en cuenta el nivel de idioma y ni las presiones de una competición. Para el primer recital se eligió como tema la muerte. Las actividades empezaron el jueves 8, con un coloquio por videoconferencia con la poetisa Esther Ramírez Chicharro. A continuación, recorrimos una “gymkhana” con pistas escondidas por todo el instituto, en la que había que reconstruir un soneto que nos serviría como invitación para la última actividad de la tarde: una auténtica queimada, típica de la región de Galicia, acompañada de los versos de “don Juan Tenorio”.

El día 9 de noviembre la jornada empezó con un taller de escritura creativa para los participantes, donde los estudiantes escribieron sus propios poemas. Tras el taller los alumnos, recitaron los poemas que habían escogido. Para finalizar las jornadas se organizó un coloquio en el que tuvimos el honor de recibir al embajador de España en Eslovaquia, D. Luis Belzuz de los Ríos. Las jornadas finalizaron con gran éxito y con el recitado de dos sonetos compuestos por Fernando, especialmente para esta ocasión.


V dňoch 8. a 9. novembra 2018 sa na Gymnáziu Párovská uskutočnil prvý prednes poézie pre všetky španielske bilingválne gymnázia na Slovensku. Bol to prednes poézie pre všetkých, bez ohľadu na úroveň jazyka a bez nároku na výhru. Témou prvého ročníka bola smrť. Aktivity začali vo štvrtok 8.11. online rozhovorom s poetkou Esther Ramírez Chicharro. Po jej skončení sa konala „gymkhana”, aktivita, ktorá spočívala v hľadaní slov po škole podľa rôznych nápovedí, a jej výsledkom bolo zoskladať sonet. Ten bol zároveň pozvánkou na poslednú aktivitu prvého dňa, ozajstnú „ queimadu”- typickú pre oblasť Galície, ktorú sprevádzali verše od dona Juana Tenoria.

Nasledujúci deň 9. november začal kreatívnymi dielňami zameranými na literárnu tvorbu, v ktorých zúčastnení študenti napísali svoje vlastné básne. Následne zarecitovali básne, ktoré si sami vybrali. Na záver tejto veľmi peknej akcie sa uskutočnila debata, v ktorej sme mali čest stretnúť sa so španielskym veľvyslancom na Slovensku D. Luisom Belzuzom de los Ríos. Bodkou boli dva sonety, pripravené špeciálne na túto príležitosť, ktoré zostavil a zarecitoval náš španielsky lektor, Fernando.

Viac fotografií vo fotogalérii