Zaujímavosti

XI Festival de Teatro de las Secciones bilingües

V dňoch 13. a 14. februára 2020 sa uskutočnil už 11. festival divadiel španielskych sekcií zo Slovenska. Konal sa v Novom Meste nad Váhom, v kultúrnom dome. Počas týchto dvoch dní sa predstavili zo svojimi predstaveniami žiaci zo všetkých bilingválnych sekcií zo Slovenska. Mali sme možnosť vidieť predstavenia každého druhu, cez drámu, komédiu až po muzikál. Okrem toho sa taktiež zapojili žiaci z gymnázia v Novom Meste, ktorý si pripravili krátke scénky na uvedenie každého jedného predstavenia. Predstavenie našej školy sa volalo „Fusilemos la noche“ a bola to vojnová dráma, ktorá nás zaviedla do príbehu siedmych vojačiek usilujúcich sa prežiť, približujúc nám ich pohľad na svet, dôvody, prečo vstúpili do vojska a taktiež ich ideály a morálne princípy.

El 13. y 14. de febrero se realizó el 11. festival de teatro de las secciones bilingues de Eslovaquia. Se organizó en Nové Mesto nad Váhom, en un centro cultural. Durante estos dos días se presentaron con sus obras los alumnos de cada una de las secciones bilingues de Eslovaquia. Tuvimos la oportunidad de ver obras de todo tipo, desde drama o comedia hasta un musical. A parte de eso, participaron también los alumnos del instituto de Nové Mesto los cuales prepararon unas escenas cortas para introducir cada una de las obras. La obra de nuestro instituto se llamaba „Fusilemos la noche“ y era una drama de guerra que nos llevó a la historia de siete soldados que intentaban sobrevivir y a la vez nos acercaba su mirada al mundo, las razones por las que decidieron tomar parte en el ejército y también sus ideales y principios morales.

festival de teatro01festival de teatro01

Divadelná družba s Českými Budejovicami

druzba divadlo spj 2019Intercambio de teatro con České Budějovice

La última semana de mayo y la primera de junio, los estudiantes de la sección bilingüe que pertenecen al grupo de teatro de español, hicieron un intercambio de teatro con la ciudad Checa,České Budějovice. El intercambio consistía en el viaje a la ciudad, en la conviviencia con los otros estudiantes y en que cada instituto representara en el otro la obra con la que habían participado en el festival de teatro.
Primero, los estudiantes de Nitra viajaron a České Budějovice, donde pudieron representar la obra con la que fueron ganadores del segundo premio a la mejor obra, “Un golpe desde dentro”, en el Gymnázium Jan Valerián Jirsík. Después pudieron disfrutar de una excursión por el pueblo y el parque natural de Trebon y también de una visita a Praga antes de volver a Nitra.
A la semana siguiente recibimos en nuestro instituto la visita de los estudiantes de la República Checa, que representaron su obra “Las ratas” y que después disfrutaron de la ciudad con nuestros estudiantes, y pudieron ver el parque, el casco histórico y hacer un tour por el castillo.
La experiencia fue muy buena para todos y se hicieron buenas amistades, así que esperamos que se vuelva a repetir el año que viene.

Divadelná družba s Českými Budejovicami

Na prelome mesiacov máj- jún sa žiaci bilingválnej sekcie, ktorí sú súčasťou divadelného súboru, zúčastnili divadelnej družby s Českou Republikou, v rámci ktorej spoznali české mestečko, České Budejovice, prežili pár dní so študentmi zahraničného divadelného súboru, a najmä oba súbory predstavili svoje divadlá (s ktorými sa tiež predstavili na divadelných festivaloch bilingválnych sekcií v ramci svojej krajiny).
Ako prví vycestovali naši študenti do Čiech. Na Gymnáziu Jana Valeriána Jirsíka predstavili svoje divadlo s názvom “Un golpe desde dentro”, ktoré na divadelnom festivale získalo cenu za druhé najlepšie predstavenie. Následne spoznali mestečko a park Trebon. Pred návratom do Nitry návštívili Prahu.
Nasledujúci týžden navštívili našu školu žiaci z Českej Repuliky a predstavili nám svoje divadelné predstavenie s názvom “Las ratas”. S našimi žiakmi spoznali mesto, poprechádzali sa po parku a po historickej časti Nitry vrátane hradu.
Bol to pre všetkých skvelý zážitok, nadviazali sa nové priateľstvá…takže dúfame, že si družbu budúci rok zopakujme.
Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

EL ESPINAR – výmenný pobyt

elespinarEL ESPINAR - intercambio

La segunda semana de mayo, del 13 al 19 , los alumnos de 1E, 2A y 6OG, acompaňados por las profesoras Ivana Domankušová y Laura Tiburcio Burgos, estuvieron en el intercambio de El ESpinar (Segovia) con el IES María Zambrano.

Los estudiantes eslovacos participaron en los talleres de ciencias naturales, lengua y literatura espaňola, geografía, inglés, informática y educación física durante su estancia. Las clases tuvieron mucho éxito. Los profesores del instituto prepararon un programa que incluía también viajes a diferentes ciudades, como Ávila, Madrid y Salamanca.

Los estudiantes, junto con sus familias, viajaron también a Segovia. Todos lo pasaron bien con sus familias, practicaron su espaňol y conocieron mejor la comida, la cultura y la forma de vida en Espaňa, sin olvidarnos, por supuesto, a sus compaňeros de intercambio. El intercambio estuvo lleno de nuevas aventuras y experiencias. A los estudiantes eslovacos les gustaría seguir con los intercambios el aňo que viene también.


EL ESPINAR – výmenný pobyt

Druhý májový týždeň od 13. do 19.mája, študenti 1E, 2A a 6OG, spolu s profesorkami Ivanou Domankušovou a Laurou Tiburcio Burgos vycestovali na výmenný študentský pobyt so školou IES MAría Zambrano, v dedine El Espinar (Segovia) .

Naši študenti sa tu zúčastnili hodín ako španielsky jazyk a literatúra, prírodné vedy, informatika, geografia, angličtina a telesná výchova. Hodiny mali veľký úspech. Španielski profesori pripravili program s rôznymi výletmi ako napr. exkurzia do Ávily, Madridu či Salamancy.

Študenti spolu so svojimi rodinami cestovali aj do mesta Segovia. Všetci prežili úžasné chvíle so svojimi rodinami, precvičili si španielsky jazyk, spoznali jedlo, kultúru a spôsob života v Španielsku, ale predovšetkým svojich španielskych „výmenných“ spolužiakov. Výmenný pobyt bol plný zážitkov a nových skúseností. Budúci rok by žiaci veľmi radi pokračovali v ďalších výmenných pobytoch.

Návšteva z družobnej školy z IES Maestro Juan Calero (Monesterio)

monesterio2019 perexV dňoch 24. - 30. apríla 2019 navštívila naše gymnázium družobná škola z IES Maestro Juan Calero (Monesterio). Naši žiaci ich ubytovali v rodinách. Spoznali naše zvyky a tradície či už z rodín alebo celkovo zo Slovenska. Cez týždeň s nimi navštívili mestá ako Viedeň, Bratislavu a aj samotnú Nitru. V piatok večer sa uskutočnila rozlúčková večera , na ktorú prišli aj rodičia jednotlivých žiakov. Cez víkend si slovenskí študenti naplánovali rôzne výlety, ktoré sa španielskym študentom veľmi páčili, a na ktoré sa veľmi tešili. Študenti navštívili Bojnice, Banskú Štiavnicu, Kománo, Topolčianky, Smolenice, Tatry… Žiaci počas tohto pobytu získali vela skúseností, našli nových kamarátov, a zažili veľa nezabudnuteľných chvíľ, a všetci sa už tešia na stretnutie s nimi nabudúci rok.

El 24. - 30. de abril de 2019 estuvieron de intercamio en nuestro instituto los alumnos del instituto IES Maestro Juan Calero de Monesterio. Nuestros alumnos les alojaron en sus casas con familias eslovacas. Así conocieron nuestras costumbres y tradiciones, tanto de las familias como de Eslovaquia. A lo largo de la semana visitaron ciudades como Viena, Bratislava y Nitra. El viernes por la noche, se realizó una cena de despedida también con los padres de los alumnos. Durante el fin de semana, los estudiantes eslovacos planearon varios viajes, que fueron muy agradables y divertidos para los estudiantes españoles. Visitaron cuidades como por ejemplo Bojnice, Banská Štiavnica, Komárno, Topolčianky, Smolenice, Tatry…De este intercambio los alumnos se llevan muchas experiencias, han encontrado nuevos amigos y han vivido muchos momentos inolvidables... Y ya todos tienen ganas de ver a sus compañeros de nuevo el próximo año.

Návšteva žiakov zo školy El Espinar (Španielsko)

bojnice perexDel 11 de marzo al 17 de marzo de 2019 estuvieron de intercambio en nuestro instituto los alumnos del instituto El Espinar (cerca de Segovia). Nuestros alumnos les dieron la bienvenida de un modo muy típico en Eslovaquia- con pan y sal y vestidos con el traje regional. Durante el intercambio visitaron ciudades como Bratislava, Bojnice, Viena y Nitra. Durante el día que pasaron en Nitra también algunos de los alumnos elegidos participaron como actores en la obra que organiza Fernando con el grupo de teatro. El viernes por la tarde, acudieron también los padres de los alumnos para la cena de despedida todos juntos. Por esto, nos gustaría dar las gracias a los padres por colaborar con la organización. Durante el fin de semana los alumnos del intercambio estuvieron con sus familias haciendo diferentes viajes y planes.  ¡Nuestros alumnos están deseando ya ir a Segovia en mayo para  volver a ver a todos y también para tener nuevas experiencias!

V dňoch od 11. marca do 17. marca 2019 našu školu navštívili žiaci zo školy El Espinar (blízko pri Segovii). Naši žiaci ich tradične slovensky privítali vo folklórnych krojoch, s chlebom a soľou. Spolu s našimi profesormi navštívili mestá ako je Bratislava, Bojnice, Viedeň a Nitra. Počas návštevy Nitry sa vybraní žiaci taktiež zúčastnili divadla, ktoré organizoval Fernando spolu s našimi žiakmi. V piatok sa uskutočnila aj rozlúčková večera, na ktorú prišli aj rodičia jednotlivých žiakov. Týmto by  sme sa rodičom chceli za zorganizovanie a celkový priebeh večera poďakovať. V sobotu boli výmenní študenti so svojimi hostitelskými rodinami na rozličných výletoch. Žiaci sa už tešia na ich výlet do Segovie v máji.

Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Výmenný pobyt v Monesteriu (Španielsko)

spanielsko perexDesde el 24 de febrero hasta el 2 de marzo de 2019, los alumnos de 2°D, 3°D y 5°OG acompañados por la profesora Vašková y Laura estuvieron de intercambio en Monesterio (cerca de Sevilla) en IES Maestro Juan Calero. Durante esta semana, cada alumno vivió en la casa de la familia de su compañero como un miembro. El profesorado (los profesores Maria Moreno, Gabino Sánchez,Victoria Gómez, Pablo Nogues, Diego Pacheco, Rocío Nogues, Libi Da Silva, María Estepa y Sergio Nogues) preparó un programa para toda la semana, que incluía viajes a Sevilla y a Mérida, visita al Cocedero de Altramuces en la Finca de la Cabra de Monesterio y algunos talleres sobre cocina española. Los estudiantes también participaron en clase de química con la profesora Rocío Nogues.  Tampoco faltó la cena con todos los padres el jueves, hicimos talleres de flamenco y celebramos los carnavales el viernes. Durante el intercambio los alumnos eslovacos aprendieron muchas palabras nuevas en español (por ejemplo „el brasero“) pero también los alumnos españoles aprendieron algunas frases sencillas en eslovaco. El intercambio estuvo lleno de aventuras, nuevas amistades y diversión. Y todos tienen ya ganas de ver a sus compañeros del intercambio muy pronto... ¡el 24 de abril!

V dňoch od 24. februára do 2. marca 2019 sa žiaci II.D, III.D a V.OG zúčastnili spolu s p.p. Vaškovou a Laurou výmenného pobytu v Monesteriu (blízko Seville) v škole IES Maestro Juan Calero. Každý zo žiakov býval v dome svojej hostitelskej rodiny. Tunajší profesori pripravili program na celý týždeň, v ktorom boli zakomponované napríklad výlety do Seville, Méridy, Cocedero de Altramuces a hodiny španielskej kuchyne. Študenti sa taktiež zúčastnili hodiny chémie s p.p. Rocío Nogues, vo štvrtok nechýbala ani spoločná večera so všetkými rodičmi, hodina flamenca a samozrejme v piatok karneval. Počas celého výmenného pobytu sa naši žiaci naučili veľa nových slovíčok po španielsky (medzi ne patrí napríklad – el brasero - spôsob kúrenia v Extremadure), navyše aj my sme čosi Španielov naučili po slovensky. Výmenný pobyt bol plný zážitkov, vytvárania nových priateľstiev a zábavy. Všetci sa už veľmi tešíme na ich príchod - 24. apríla 2019!

Pozrite si niekoľko fotografií vo fotogalérii

Španielska knižnica a čitáreň

Na 4. podlaží vznikla čitateľská zóna pre všetkých študentov a milovníkov španielčiny. K dispozícii je oddychová relaxačná časť, kde je možné vybrať si a prečítať z veľkej ponuky španielskych časopisov a prečítať si priamo na mieste alebo si podľa pokynov vypožičať kavalitnú španielsku literatúru.
Za nápad, návrh, realizáciu a dizajnovanie celého projektu ďakujeme pani profesorke Petre Lou Vega! Muchas gracias
:-)
biblioteca biblioteca

Rozvíjanie nitriansko - kastílsko - leónskej spolupráce

V dňoch 20. - 25. novembra 2016 sa riaditeľ nášho gymnázia zúčastnil služobnej cesty v Španielsku v provincii Castilla-León, kde navštívil mestá Salamanca, Burgos a Valladolid. Cieľom návštevy, ktorá sa zorganizovala na základe pozvania predstaviteľov Junta Castilla-León, bolo navštíviť školy a univerzity, ktoré by mali záujem rozvíjať spoluprácu s našou bilingválnou sekciou Ramón y Cajala a spolupracovať v oblasti jazykového vzdelávania. Zároveň riaditeľ nášho gymnázia prezentoval na školách činnosť našej španielskej sekcie. Na všetkých navštívených školách a inštitútoch ocenili úroveň jazykových znalostí španielčiny a celkovo vedomostí našich žiakov, ktorí prichádzajú do daného regiónu študovať. Všetci dúfame, že sa zrodí obojstranná nitriansko-kastílsko-leónska spolupráca :-)

Aktivity a súťaže

Teatro en Español
Skupina talentovaných študentov, milovníkov dramatického umenia nám pripravuje nezabudnuteľné zážitky a takmer profesionálny divadelný výkon.

Olympiáda zo španielskeho jazyka
Znalosť španielčiny dokazujú naši študenti úspechmi na rôznych úrovniach a v rôznych kategóriách. Môžeme sa pochváliť aj víťazmi celoštátneho kola.

Olympiáda z matematiky v španielskom jazyku
Aj v tejto neľahkej súťaži sa nám darí na celoštátnej úrovni. 

Časopisy v španielskom jazyku
Študenti vydávajú viackrát ročne svoje časopisy. Majú pritom možnosť tímovej práce a v praxi si vyskúšať neľahkú prácu žurnalistu.

Vydania školských časopisov bilingválnych tried si môžete prečítať v sekcii Aktivity - Časopisy (vrátane nového čísla časopisu A Ver).

Exkurzie

- Knižnica Španielskeho veľvyslanectva
- Cervantesov inštitút v Bratislave
- Dni hispánskej kultúry na UKF v Nitre

Exkurzia do peruánskej reštaurácie Casa Inka v BA

Dňa 28. apríla 2015 sa študenti našej bilingválnej sekcie zúčastnili exkurzie do peruánskej reštaurácie "Casa Inka". Vypočuli si prednášku o peruánskej gastronómii v španielskom jazyku, spoznali typické (ale pre nás exotické) suroviny a ingrediencie, a mohli si tiež vyskúšať svoje konverzačné schopnosti v jazyku, ktorý študujú. Na záver si samozrejme pochutili na výbornom jedle :)
Táto akcia sa od roku 2012 konala už po štvrtýkrát, vždy v spolupráci s majiteľom reštaurácie a jeho zamestnancami, ktorým týmto srdečne ďakujeme!

 

Súťaže organizované Španielskou ambasádou

Konkurz Garcilaso de la Vega
Študenti tvoria umelecký alebo odborný text na nimi zvolenú tému, a potom ho obhajujú pred komisiou.

Ruta Quetzal – BBVA
Konkurz v tvorbe umeleckého textu. Víťazov čakajú atraktívne ceny, pobyt v španielsky hovoriacej krajine spolu s účastníkmi z celého sveta.

Medzinárodný konkurz vo fotomontáži
Pre umelecky nadaných študentov. Téma je vždy spätá so španielskym jazykom.