Zaujímavosti

Rozvíjanie nitriansko - kastílsko - leónskej spolupráce

V dňoch 20. - 25. novembra 2016 sa riaditeľ nášho gymnázia zúčastnil služobnej cesty v Španielsku v provincii Castilla-León, kde navštívil mestá Salamanca, Burgos a Valladolid. Cieľom návštevy, ktorá sa zorganizovala na základe pozvania predstaviteľov Junta Castilla-León, bolo navštíviť školy a univerzity, ktoré by mali záujem rozvíjať spoluprácu s našou bilingválnou sekciou Ramón y Cajala a spolupracovať v oblasti jazykového vzdelávania. Zároveň riaditeľ nášho gymnázia prezentoval na školách činnosť našej španielskej sekcie. Na všetkých navštívených školách a inštitútoch ocenili úroveň jazykových znalostí španielčiny a celkovo vedomostí našich žiakov, ktorí prichádzajú do daného regiónu študovať. Všetci dúfame, že sa zrodí obojstranná nitriansko-kastílsko-leónska spolupráca :-)

Reportáž o Španielsku a španielčine

reportaz o spanielskuŠpanielsko nie je len krajina futbalu, mora, fiesty, paelly či býčích zápasov. Práve minulý týždeň Španieli oslavovali významný sviatok - priplávanie Krištofa Kolumba do Ameriky...
Pozrite si zaujímavú reportáž o Španielsku a španielčine...

 

Matematická olympiáda bilingválnych sekcií

V dňoch 7. - 8. apríla 2016 sa na našom gymnáziu konalo celoslovenské kolo matematickej olympiády bilingválnych slovensko-španielskych sekcií na Slovensku. Olympiády sa zúčastnili traja naši žiaci. Dominika Bojňanská z III.E získala 3. miesto, Štefan Tóth a Michaela Nemešová obsadili 5. a 6. miesto. Vďaka týmto trom žiakom sa po sčítaní výsledkov stala naša bilingválna sekcia najúspešnejšou bilingválnou slovensko-španielskou sekciou na Slovensku.

Okrem samotnej súťaže sa na našom gymnáziu konalo množstvo sprievodných akcií pre účastníkov olympiády. Naše žiačky Ivona Feldmárová a Laura Černáková prezentovali krátke divadelné predstavenie s názvom "Sedem", uskutočnilo sa premietanie filmu "La habitación de Fermat" (film s matematicko - detektívnou zápletkou), účastníci si našli vo svojich izbách matematické hlavolamy, v uliciach Nitry riešili úlohy vychádzajúce zo skutočnej polohy budov a historických pamiatok, a tak sa na dva dni ponorili do tajov matematiky a logiky. Na záver podujatia zaznela báseň o matematike "Oda a los números" a riaditeľ gymnázia odovzdal účastníkom diplomy a ocenenia.
Veríme, že sa všetkým účastníkom podujatie páčilo a výhercom srdečne blahoželáme!

Aktivity a súťaže

Teatro en Español
Skupina talentovaných študentov, milovníkov dramatického umenia nám pripravuje nezabudnuteľné zážitky a takmer profesionálny divadelný výkon.

Olympiáda zo španielskeho jazyka
Znalosť španielčiny dokazujú naši študenti úspechmi na rôznych úrovniach a v rôznych kategóriách. Môžeme sa pochváliť aj víťazmi celoštátneho kola.

Olympiáda z matematiky v španielskom jazyku
Aj v tejto neľahkej súťaži sa nám darí na celoštátnej úrovni. 

Časopisy v španielskom jazyku
Študenti vydávajú viackrát ročne svoje časopisy. Majú pritom možnosť tímovej práce a v praxi si vyskúšať neľahkú prácu žurnalistu.

Vydania školských časopisov bilingválnych tried si môžete prečítať v sekcii Aktivity - Časopisy (vrátane nového čísla časopisu A Ver).

Exkurzie

- Knižnica Španielskeho veľvyslanectva
- Cervantesov inštitút v Bratislave
- Dni hispánskej kultúry na UKF v Nitre

Exkurzia do peruánskej reštaurácie Casa Inka v BA

Dňa 28. apríla 2015 sa študenti našej bilingválnej sekcie zúčastnili exkurzie do peruánskej reštaurácie "Casa Inka". Vypočuli si prednášku o peruánskej gastronómii v španielskom jazyku, spoznali typické (ale pre nás exotické) suroviny a ingrediencie, a mohli si tiež vyskúšať svoje konverzačné schopnosti v jazyku, ktorý študujú. Na záver si samozrejme pochutili na výbornom jedle :)
Táto akcia sa od roku 2012 konala už po štvrtýkrát, vždy v spolupráci s majiteľom reštaurácie a jeho zamestnancami, ktorým týmto srdečne ďakujeme!

 

Súťaže organizované Španielskou ambasádou

Konkurz Garcilaso de la Vega
Študenti tvoria umelecký alebo odborný text na nimi zvolenú tému, a potom ho obhajujú pred komisiou.

Ruta Quetzal – BBVA
Konkurz v tvorbe umeleckého textu. Víťazov čakajú atraktívne ceny, pobyt v španielsky hovoriacej krajine spolu s účastníkmi z celého sveta.

Medzinárodný konkurz vo fotomontáži
Pre umelecky nadaných študentov. Téma je vždy spätá so španielskym jazykom.